Phân bón xuất khẩu

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Phân lân nung chảy (FMP)

Phân lân nung chảy (FMP) là loại phân được dùng quảng đại tại Việt nam. FMP chứa nhiều dinh dưỡng thiết yếu như P2O5, MgO, CaO, SiO2… với tổng hàm lượng dinh dưỡng đa và trung lượng rất cao (đạt 95-98%). FMP là loại phân kiềm tính, sản xuất không thông qua phản ứng hóa học, lại không tan trong nước. Với tất cả các đặc tính nêu trên là là loại phân bón rất tốt cho đất đai và cây trồng, và rất thân thiện với môi trường.

Liên hệ để biết giáVstar

Phân bón NPK chứa Trung-vi lượng

Phân bónNPK Trung-vi lượng được sản xuất bởi nhà máy NPK hiện đại tiên tiến bậc nhất Việt Nam. Phân bón có chất lượng cao và ổn định, đáp ứng yêu cầu cao nhất về hiệu quả nông hóa và vệ sinh an toàn môi trường. Chúng tôi có khả năng thực hiện hầu các công thức Người mua yêu cầu, cho đơn hàng có khối lượng nhỏ (từ 250 tấn).

Liên hệ để biết giáVstar