Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Sao Việt (Vstar) được thành lập vào ngày 27/11/2007, hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực:

  • Thương mại, bao gồm kinh doanh Xuất nhập khẩu phân bón, hóa chất chuyên ngành.
  • Môi giới Thương mại.
  • Môi giới đầu tư.

Ngay từ buổi ban đầu Công ty đã xác định lấy hoạt động Thương mại và Môi giới thương mại làm bản lề cho việc phát triển Dịch vụ Kết nối Kinh doanh mang bản sắc Sao Việt sau này, đồng thời chuyên sâu hóa việc kinh doanh XNK và phân phối. Trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty đã từng bước khẳng định tầm nhìn và chiến lược đúng đắn của mình.

Với tham vọng lớn lao cùng các giá trị vô giá tích lũy được trong quá trình hoạt động, Công ty Sao Việt quyết tâm theo đuổi các mục tiêu sứ mệnh của mình:

  • Là nhà cung cấp Dịch vụ Kết nối Kinh doanh hiệu quả hàng đầu, có bản sắc riêng, đi tiên phong trong việc đưa các sản phẩm đặc biệt của Việt Nam ra thị trường quốc tế thông qua việc tạo ra các giá trị gia tăng trên mỗi sản phẩm cũng như tìm ra thị trường riêng cho các sản phẩm đó.
  • Là nhà cung cấp hàng đầu trong phân khúc thị trường hàng hóa mình kinh doanh.
  • Là đối tác tốt nhất, đáng tin cậy nhất, và hiệu quả nhất cho bạn hàng trong và ngoài nước.

Để thực hiện được mục tiêu và sứ mệnh nói trên Công ty Sao Việt chúng tôi luôn thấu hiểu rằng mọi giá trị và thành công của Sao Việt đều bắt nguồn từ sự tin tưởng và hợp tác toàn diện của khách hàng, điều chỉ có thể đạt được thông qua việc đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết. Với Triết lý Kinh doanh “Cùng tạo sự khác biệt”, nguyên tắc bao trùm mọi hoạt động kinh doanh của Sao Việt là uy tín, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả và đặc sắc, tất cả đều hướng tới mục tiêu cùng phát triển bền vững, góp phần mang lại lợi ích thiết thực tốt nhất cho cộng đồng, xã hội, đất nước.

ĐẦU TRANG